Д-р Антония Димова Барбукова – Офталмолог

Като специалист офталмолог Д-р Барбукова извършва оперативно лечение на катаракта и глаукома, както и лечение на заболявания на очно дъно (включително лазерна хирургия).

МБАЛ Ниамед и МЦ Ниамед – Стара Загора

В новия Сектор по Образна диагностика се извършват иригографии, урографии, салпингографии с осигурена анестезия (обезболяване) по желание на пациента. Секторът работи по договор с РЗОК. Лечебното [...]

Д-р Елена Тошева – Гинеколог, онколог

Д-р Тошева приема пациенти в своя кабинет в град София, където извършва гинекологични прегледи, женски консултации и лечение на акушер-гинекологични заболявания.

Д-р Албена Ангелова – Офталмолог Русе