Доц. Силвия Цветкова – Психотерапевт – Плевен

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен.

Аксиния Цветанова – Специалист психолог, психотерапевт – Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Илю Войвода 10, офис 2 0899 130 110 aksinia_tzvetanova@abv.bg [note color=“c2ecb5″]Аксиния Цветанова е специалист психолог и психотерапевт в гр. Велико [...]

12
Страници  1  от  2