Център за физиотерапия и рехабилитация ВИТА ТТ

Основоположници на центъра са д-р Татяна Илиева (физиотерапевт, ЕМГ -диагностика) и Константин Ганчев (кинезитерапевт, спортен кинезитерапевт и хоноруван преподавател в НСА „В. Левски“).

ДСБПЛРББ Царица Йоанна – Трявна

Детската специализирана болница за белодробни заболявания Царица Йоанна в гр. Трявна е единственото в страната лечебно заведение за долекуване и продължително лечение на белодробни болести при децата.

Страници  1  от  4