МДЛ МЕДИРС – София

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество и прецизност и бързина в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия.

Медицински център НАДЕЖДА – Варна

Медицински център “НАДЕЖДА” е лицензирано здравно заведение за извънболнична специализирана помощ, пълна лабораторна диагностика, профилактика, лечение, изготвяне на всички видове медицински [...]

Тъканна банка БУЛГЕН

гр. София, ул. Христо Благоев No 25 02 829 91 70 | 0878 133 758 info@bulgen.com www.bulgen.com Тъканна Банка – БУЛГЕН АД представлява предприятие на регистрираното по Търговския закон акционерно [...]

Лаборатория СТАТУС – Варна

Медицински център 1 Сливница

СМДЛ Рамус

Страници 1 от 9