Д-р Костадинка Крумова – Психиатър

Д-р Костадинка Крумова практикува Обща и Съдебна психиатрия, който работи в своя кабинет в гр. Варна.

Психиатър Варна – Д-р Николай Неделчев