0

МБАЛ Проф Д-р Параскев Стоянов – Ловеч

МБАЛ „Професор д-р Параскев Стоянов“ предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване [...]