в НЗОК, Плевен
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 5 - Рейтинг: 4,40 от 5)
Loading...
Последно обновяване: декември 15, 2020
310267
doc-silvia-cvetkova

Контактна информация

s.-tcvet
Доц. Силвия ЦветковаЛогопед и Психолог

Психологично и логопедично консултиране и терапия – Доц. Силвия Цветкова – Плевен

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен.

Извършва консултативна и терапевтична дейност на деца, юноши и възрастни.

Доц. Цветкова работи и с онкологично болни пациенти, слединсултни пациенти и с лица, които имат лични или професионални проблеми.

Ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адекватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.

Доц. Цветкова

Доц. Силвия Цветкова извършва:

 • Консултира при проблеми в развитието и поведението, разстройства от аутистичния спектър, нарушение на говора, умствена изостаналост; нарушения на привързаността, когнитивното и социалното развитие
 • Консултира родители на деца с увреждания
 • Подпомага процеса на интеграция на деца с увреждания
 • Извършва психодиагностика и оценка на училищната готовност
 • Прави логопедично оценяване, логопедично консултиране и терапия
 • Консултира и терапевтира с методи на транзакционния анализ
 • Използва стандартизирани и валидизирани методики за диагностика и проследяване на психическите и личностовите промени
ЗА ДЕЦАТА
ЗА ДЕЦАТА

За правилното развитие на децата е необходимо да се проследи възникването и обогатяването на речта.

В случаите, когато:

 • речта закъснява, когато се развива и затвърдява като неясна, зле артикулирана и несъгласувана;
 • се появяват периоди на повтаряне и затруднено стартиране на думи или фрази;
 • детето бавно или не реагира на инструкция;
 • преди училище му е трудно да „чуе” звук или разграничи звукове в дума и т.н.
 • детето се нуждае от логопедична консултация и терапия.
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ

Възрастните често се улавяме, че нещата, които ни се случват в живота имат известна повторяемост:

В случаите, когато:

 • при контактите и връзките, в работната среда;
 • при решаването на възникнали проблеми;;
 • при отглеждането на децата;;
 • при справянето с предизвикателствата…

Чрез психологическото консултиране и терапия се открива възможност тези процеси да бъдат открити, осъзнавани и променени.

Заемани позиции
 • В системата на образованието от 1984 г.Ръководна позиция в системата на образованието (1999-2001)
 • Супервизор, обучител и консултантв социалната сфера (2001; 2010-2019)
Академични позиции
 • Старши асистент към Катедра „Специална педагогика”, СУ „Св. Кл. Охридски” (2002-2003)
 • Главен асистент към Катедра „Специална педагогика”, СУ „Св. Кл. Охридски” (2004-2005)
 • Доцент към Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”, ФОЗ, МУ– Плевен (от 2006)
 • Хоноруван преподавател – СУ „Св. Кл. Охридски” (2006-2009)
 • Заместник Председател на Комисията по Етичния кодекс при Медицински университет-Плевен (2009г. – 2013г.)
Специализации и квалификации
 • Първа и втора Професионално-квалификационна степен (СУ „Св. Кл. Охридски”, 2000; Тракийски университет, 1998)
 • Логопсихология (СУ „Св. Кл. Охридски”, 1996-1997)
 • Педагогика (СУ „Св. Кл. Охридски”,1996-1997)
 • Логопедия (СУ „Св. Кл. Охридски”, 1993-1994)
 • Позитивна психотерапия (към Център по позитивна психотерапия – Варна, 1999)
 • Сертифицирано обучение за използване на валидизирани методики за България (София, 2009)
 • Транзакционен анализ (2011-2019)
Преподавателска дейност
 • Лекционни курсове: Обща педагогика; Детска психология и детска педагогика; Обща психология; Специална педагогика; Консултативна и приложна психология; Психология на аномалното развитие; Делова психология; Психология на управлението.
 • Ръководител на тематични курсове за следдипломно обучение към Центъра за СДО и УБК при МУ-Плевен в областта на педагогиката и психологията.
Научни интереси
 • Проблеми, свързани с психология на развитието, социална психология и психология на аномалното развитие. Етиология, диагностика и терапия на специфични нарушения на ученето (дислексия, дисграфия). Психологични аспекти на обучението във висшето образование. Мотивация.
 • Публикации: 2 монографии (2004; 2007); Съавтор в студия за Годишник на СУ (2005); автор на учебно помагало МУ (2011), над 80 публикации; участия в национални и международни конференции.
Членство в научни и обществени организации
 • Съюз на учените в България
 • Дружество на психолозите в България
 • IPOS
 • EUPHA
 • Член на Редакционната колегия на Списание „Клинична и консултативна психология”

В гр. Плевен Доц. Силвия Цветкова приема своите пациенти след предварително записан час на тел: 098 88 12021

Направления: психология, логопедия, здравеопазване, образование, доктор по клинична психология (специална психология).