Д-р Попова завършва медицина през 1988г. в Медицинска Академия – Висш Медицински Институт – Пловдив.

Притежава свидетелство за призната специалност по Урология от Медицински Университет – София от 1997 година.
Притежава Сертификат по Ендоскопска урология, следдипломна квалификация по Екстракорпорална литотрепсия от ВМА- София.
Има завършен курс по Абдоминална ехография.