Защитена дисертация на тема „Пролактинова секреция при мъжки хипогонадизъм“. Призната специалност по вътрешни болести и по ендокринология и обменни заболявания.

Специалист по вътрешни болести и по ендокринология и болести на обмяната