Завършва аналитична психотерапия Неорайхиански подход в школата на Валдо Бернаскони Westdeutcshe Academie, Мюлхайм, Германия (1997- 2000).