Специалист обща и съдебна психиатрия. Практикува в град Варна.