Ръководител на групова психиатрична практика, в която работи съвместно с други психиатри, психолози и социални работници. Специалзирана психиатрична ЛКК.