Да си добър зъболекар, това означава да си учтив с клиентите, да знаеш и използваш най-новите и модерни технологии.