Специалност Ортопедия и Травматология, началник на травматологично отделение към ВМА