Специалист по клинична алергология и вътрешни болести.