Очно протезиране – ХРИСТИНА КАРАНИКОВА

Христина Караникова – специалист по очно протезиране с 33 годишен стаж. Кабинетът за очно протезиране предлага изработка на индивидуални козметични очни протези, ектопротези, индивидуални [...]

Страници  12  от  13