Специализирана болница за рехабилитация КОТЕЛ

Тук в пределите на омайващата природа, в самото подножие на планината е разположена Специализирана болница за рехабилитация – уникално здравно заведение с дълбока история, започваща в далечната [...]

Център за психично здраве – Проф. Н.Шипковенски

ЦПЗ “проф. Н. Шипковенски” ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение за Област СОФИЯ-ГРАД, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебната дейност, издадено от Министерство на [...]

Страници  3  от  3