Медицински комплекс ХИГИЯ

Сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостна дейност на нейните медицински и спомагателни структори и на базовите й възможности за обучение на студенти и специлизанти

Страници  3  от  4