Ортопедична Болница Витоша – ортопедия, ендопротезиране и реконструктивна хирургия

МБАЛ Доверие

МБАЛ Доверие е модерен медицински комплекс, разделен функционално на диагностично-консултативен център и многопрофилна болница за активно лечение.

Здравна организация АДЖЪБАДЕМ

гр. Пловдив, ул.“Емил де Лавеле ” № 2 032 66 01 92 | 878 326 295 acibadem.drhodjev(@)abv.bg www.drhodjev.com Здравни услуги над очакванията Най-съвременни медицински технологии, висок [...]

Защитен: НСБАЛХЗ – София

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

2 ра САГБАЛ Шейново

гр. София, ул. Шейново № 19 02 965 94 81 hospital(@)sheynovo-ag.eu www.sheynovo-ag.eu ІІ-ра САГБАЛ Шейново предоставя услуги отговарящи на стандартите на добра медицинска практика. Развива [...]