Ортопедична Болница Витоша – ортопедия, ендопротезиране и реконструктивна хирургия

Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение – София

Първа МБАЛ София

София, бул. Патриарх Евтимий №37 02 805 92 05 / 02 805 92 03 mbal_1(@)abv.bg Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е [...]

МБАЛ по белодробни болести Света София

МБАЛ Люлин

„Ние създаваме здраве” е лозунгът, които събира преди десетина години няколко млади и ентусиазирани лекари, придобили своята професионална квалификация в чужбина.

Четвърта МБАЛ София

гр.София бул.Македония 38 02 953 2485 mbal4(@)abv.bg www.zdravenspravochnik.com/?p=6184 „IV МБАЛ – София“ ЕАД е разположена в две отделни сгради в София – на бул. [...]