Ортопедична Болница Витоша – ортопедия, ендопротезиране и реконструктивна хирургия

Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение – София

гр. София, бул. „Хр. Ботев“ №120 централа 02 931 40 24 secondmbal(@)abv.bg www.vtorambal.com Втора многопрофилна болница за активно лечение-София АД ,по известна като втора градска [...]

Първа МБАЛ София

София, бул. Патриарх Евтимий №37 02 805 92 05 / 02 805 92 03 mbal_1(@)abv.bg www.1mbal.com/ Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 [...]

МБАЛ Люлин

„Ние създаваме здраве” е лозунгът, които събира преди десетина години няколко млади и ентусиазирани лекари, придобили своята професионална квалификация в чужбина.

Четвърта МБАЛ София

гр.София бул.Македония 38 02 953 2485 mbal4(@)abv.bg www.zdravenspravochnik.com/?p=6184 „IV МБАЛ – София“ ЕАД е разположена в две отделни сгради в София – на бул. [...]