Д-р Румен Цветков – Специалист кардиолог – Варна

От 2010 г. д-р Румен Цветков развива частна практика в кардиологичен кабинет РУМКАРД на ул. Иван Троянски №3, Евросити, кв. Възраждане, гр. Варна. В кардиологичния кабинет се извършват физикални [...]