ДКЦ Първа градска болница – София

София, бул. Патриарх Евтимий №37 02 805 93 42 | 02 805 93 97 vessela2(@)abv.bg www.1mbal.com Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до [...]

ДКЦ 2 – София

Лечебното заведение извършва медицински услуги на пациенти по договор с НЗОК, здравнозастрахователни фондове и платени прегледи.

ДКЦ Фокус 5 – Център по ревматология

Диагностично-консултативен център 29 – София

гр. София, ул. Георги Измирлиев No 8 02 859 0117 / 02 958 2464 dkc29(@)abv.bg https://zdravenspravochnik.com/?p=12409 Вижте по-голяма карта

ДКЦ 28 – София

гр. София, ул. Илия Бешков 1 02 979 0822 dkc_28(@)abv.bg https://zdravenspravochnik.com/?p=9047 ДКЦ 28 – София осигурява специализирана помощ в амбулаторни и домашни условия. На [...]

ДКЦ 17 – София

В Диагностично-консултативен център 17 – София се осъществява качествена, достъпна, своевременна и разнообразна промотивна, профилактична, диагностична, лечебна, рехабилитационна и [...]

ДКЦ 20 – София

Адрес: гр. София, Бул.Ген.Стефан Тошев №15-17 Телефон: 02 855 30 59 Имайл: info@20dkc-sofia.org Сайт: www.20dkc-sofia.org Гарантира на своите пациенти свободен избор, достъпна, адекватна, [...]

Страници 1 от 2