Лаборатория СТАТУС – Варна

СМТЛ Поповдент

В МТЛ с дейност „зъботехника” по закон се произвеждат само и единствено специализирани стоматологични зъбопротезни конструкции и апарати.