0

Обструктивна сънна апнея и връзката й с други социално значими заболявания

[note color=“#798f3a“]Обструктивната сънна апнея засяга около 10%-17% от възрастното население.[/note] Най-честите признаци и оплаквания на обструктивната сънна апнея са: липса на [...]

0

Деменция, артериална хипертония и съдови рискови фактори

Деменцията обичайно се изявява след 50 годишна възраст и нейната честота нараства във всяка следваща декада. С удължаване на живота на населението, се увеличава и броят на страдащите от това [...]