Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – Овча купел

НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЕАД ISO 9001:2008 Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация-ЕАД e правоприемник на Национален [...]

Медицински Център ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, ул. Освобождение №2 0431 20 08 / 0887 015 883 mc.kazanlyk(@)abv.bg www.mc-pavelbania.com   Медицински център „Павел баня” ЕООД е частно здравно заведение. Основан е през 2003 [...]

Център за физиотерапия и рехабилитация ВИТА ТТ

Основоположници на центъра са д-р Татяна Илиева (физиотерапевт, ЕМГ -диагностика) и Константин Ганчев (кинезитерапевт, спортен кинезитерапевт и хоноруван преподавател в НСА „В. Левски“).