Д-р Иглика Михайлова д.м. – Специалист онкология и лъчелечение

гр. София, ул. Пловдивско поле 6 02 8076 273 / 0888 771 923 iglikamihaylova(@)yahoo.com https://zdravenspravochnik.com/?p=14796 Д-р Иглика Спасова Михайлова дм е специалист лъчетерапевт и [...]

Проф. д-р Веселина Първанова – Специалист Медицинска онкология и Лъчелечение

гр. София, ул. Пловдивско поле 6 02 8076 272 parvanovavesselina(@)gmail.com https://zdravenspravochnik.com/?p=12478 Проф. д-р Веселина Методиева Първанова е началник Клиника по лъчелeчение към [...]