Даниела Колева – Специалист психолог – Варна

гр. Варна, бул. Мария Луйза №4, ет.3 0888 579 749 dani.dim.bg@abv.bg https://zdravenspravochnik.com/?p=18809 Даниела Колева е Магистър–психолог от гр. Варна. Област на професионална [...]

Аксиния Цветанова – Специалист психолог, психотерапевт – Велико Търново

гр. Велико Търново, ул. Илю Войвода 10, офис 2 0899 130 110 aksinia_tzvetanova@abv.bg

Проф. Надежда Витанова, доктор на психологическите науки

Венета Христова – Специалист психолог, психотерапевт – Варна

гр. Варна, ул. Иван Драсов № 10 0897 630 766 mar._hristova(@)abv.bg https://zdravenspravochnik.com/?p=12210 Венета Христова по образование е магистър Психолог. Дипломиран психотерапевт по [...]

Галина Иванова – Магистър психолог, педагог – София

Галина Иванова е магистър по психология и педагогика Завършила е СУ Климент Охридски. Тя има над 30 годишен стаж в тази област. Има придобити следдипломни специалности като Авиационна психология [...]