Доц. Венци Росманов д.м. – ортопед и травматолог – Плевен

едновременните предни и задни достъпи до гръбначния стълб при сложни реконструкции в триизмерното пространство, извършва за първи път у нас и утвърждава в клиничната практика предните...

СБПЛР Кремиковци ЕООД

Приемат се пациенти за продължително лечение и рехабилитация с остатъчни проблеми за здравето след проведено болнично активно лечение. Приема се осъществява с Направление за хоспитализация /Талон [...]

Страници 1 от 2