СБПЛР Кремиковци ЕООД

Приемат се пациенти за продължително лечение и рехабилитация с остатъчни проблеми за здравето след проведено болнично активно лечение. Приема се осъществява с Направление за хоспитализация /Талон [...]

Страници 1 от 2