Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Любимец

гр.Любимец, ул.Републиканска № 38 03751 70 05 / 0889 789 750 sbal_lubimetz(@)abv.bg www.zdravenspravochnik.com/?p=5298 Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация Любимец е [...]

СБПЛР Кремиковци ЕООД

Приемат се пациенти за продължително лечение и рехабилитация с остатъчни проблеми за здравето след проведено болнично активно лечение. Приема се осъществява с Направление за хоспитализация /Талон [...]

страница 1 от 2