в Медицински Центрове
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 4,00 от 5)
Loading...
34146

ДЪЧМЕД

ДЪЧМЕД ДИАЛИЗА БЪЛГАРИЯ
 гр. Пазарджик, ул. Царица Йоана № 6

 0875 318 541 | 0875 318 540

  dutchmedpz@gmail.com

ДЪЧМЕД

Дъчмед Диализа България – Диализен център ЕООД разкри първите в България извънболнични центрове за хемодиализа и перитонеална диализа. Те са изградени в гр. Пзарджик на ул. Царица Йоанна №6 и в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Съединение №42 / в сградата на 5-то ДКЦ/, където ще се провежда лечение на пациенти в терминален стадии на хронична бъбречна недостатъчност.

тел. регистратура Пазарджик – 0875 318 540 – Гъркова

Нашата цел е да провеждаме индивидуализирано, според нуждите на всеки отделен пациент лечение. Това ще подобри значително преживяемоста и качеството на живота им. Ще се постигне и по-добра подготовка за бъбречна трансплантация.

За постигане на тези цели работим с висококачествени медицински изделия, консумативи и лекарствени продукти, произведени от водещи световни фирми.

Политика по качество и здраве и безопасност при работа

Ръководството на „ДЪЧМЕД ДИАЛИЗА БЪЛГАРИЯ – ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР” ЕООД се стреми към високо качеството на лечебната дейност, рехабилитацията и наблюдението на болни с хронична бъбречна недостатъчност и подобряване на здравето и безопасността на работа на персонала при извършване на служебните си задължения.

Нашите усилия са насочени към:
  • Управление на цялостната дейност и поставяне на разумни, постижими и финансово обезпечени цели и задачи по качество и здраве и безопасност при работа;
  • Подобряване на ефикасността на процесите обхванати от ИСУ;
  • Все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на пациентите и други заинтересовани страни и постигане съответствие с всички приложими стандарти, нормативни и други изисквания за извършване на дейността в диализните центрове;
  • Осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
  • Минимизиране на рисковете за здравето и безопасността от заразяване с биологични организми – инфекции от микроорганизми, алергии, бактерии и вируси, болести предавани по кръвен път; изгаряния, електрически удар, наранявания и фрактури от индиректен допир до апарати, машини и съоръжения; заболяване и увреждане на централната нервна система и сърдечно-съдовата система в резултат на стрес;
  • Привличане на повече пациенти за диализно лечение;
  • Определяне на отговорността за здравето и безопасността на служителите, пациентите и други заинтересовани страни относно въздействието на извършваните дейности в диализните центрове;
  • Предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на превенция на здравето и безопасността при работа, наблюдение и оценяване на предприетите мерки за по-добра работна среда;
С осъществяването на тази политика, „ДЪЧМЕД ДИАЛИЗА БЪЛГАРИЯ – ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР” ЕООД се стреми да отговори на високите изисквания по отношение на качествени услуги и опазване на здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Персоналът на центровете по диализа се състои от висококвалифицирани специалисти, с дълъг опит в областта на диализното лечение, доказали човешкото си отношение към пациентите. Центровете ще обслужват пациентите на хемодиализа на двусменен режим на работа 6 дни в седмицата.

За пациентите на перитонеална диализа ще бъдат организирани домашни посещения от патронажна сестра всяка седмица и от лекар при нужда.
Консумативите и лекарствата ще се доставят до дома на пациента.

Центровете са оборудвани с най-съвременна апаратура, отговаряща на всички изисквания на медицинския стандарт Диализа, приет от МЗ и на стандартите на ЕС.

Разполагаме и с кабинети за наблюдение и подготовка на болните с ХБН, преди започване на диализното лечение. В диализния център в гр. Пазарджик има стационар за краткотрайно /24-48 часа/ наблюдение на нуждаещи се пациенти.

Пациентите ще бъдат обслужвани от изключително добре подготвени медицински специалисти – лекари и медицински сестри, при луксозни битови условия, каквито няма в нито един център за диализа в страната до сега.

Диализа Пловдив
Форма за запитване

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ – 26.03.2015г.