ВАЖНО! СМАРТ МЕДИА ПРО предоставя правата над Медицинската платформа Здравен Справочник за обслужване и управление на фирма АЛГОРА ЕС ЕООД.

Моля, прочетете изброените по-долу условия за използване на ZdravenSpravochnik.com

ВАЖНО!!!

Това е частна незадължителна платформа, поддържана от СМАРТ МЕДИА ПРО ЕООД и регистрацията в нея е напълно доброволна. Регистрацията в платформата е достъпна и свободна (но не и задължителна) за всички потребители и здравни специалисти на територията в България.

Чрез платформата Здравен Справочник не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването.

Когато разглеждате или използвате тази Платформа (уеб сайт), вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с Общите условия, Политика за защита на личните данни и Политиката ни за бисквитки, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Платформата (уеб сайтът) zdravenspravochnik.com е разработена и се поддържа от Смарт Медиа Про ЕООД.
Смарт Медиа Про ЕООД, ЕИК 203944416 е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Смарт Медиа Про ЕООД и потребителите на Интернет страницата (уеб сайтът) zdravenspravochnik.com, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

Смарт Медиа Про ЕООД може да преразгледа и обнови тези УСЛОВИЯ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Смарт Медиа Про ЕООД не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ„.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и масиви от бази данни през интернет.

Чрез ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM – като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.

1.3. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорност за предприето самолечение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на сайта ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM информация.

1.7. Чрез ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. Смарт Медиа Про ЕООД си запазва правото да посочва използваните в ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях.

1.9. Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорността за информацията и снимките качени в личните страници на болници, медицински центрове, дентални центрове, фирми за медицинско оборудване, аптеки и лекари, поради факта, че информацията, която е в личните страници, се подава от самите лекари, фармацевти, клиники, центрове или др. Лекарите, медицинските центрове, аптеките и всички институции присъстващи в ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM носят отговорността за информацията, която предоставят на своите клиентски страници.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Смарт Медиа Про ЕООД не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM информация се актуализира периодично. Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

3.1. ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове контролирани от организации, различни от Смарт Медиа Про ЕООД.
Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

3.2. Всяко лице може без предварително разрешение да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта, освен в предвидените в тези условия изключения. Сред изключенията е употребата на фреймове и/или всякакъв вид техники, които не позволяват на посетителите да видят, кой уеб сайт разглеждат.

3.3. ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, кликнете тук.

4. ДРУГИ

4.1. Смарт Медиа Про ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайтът), включително текст, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите Смарт Медиа Про ЕООД.

4.3. Ползването на тази Интернет страница (уеб сайтът) е изцяло на ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

4.4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM е свързан с тази мрежа, Смарт Медиа Про ЕООД не гарантира, че потокът информация към и от ZDRAVENSPRAVOCHNIK.COM няма да бъде следен и записван от трети страни.

5. КОМЕНТАРИ

Смарт Медиа Про ЕООД не носи отговорност за съдържанието на коментарите и материалите, публикувани от потребителите на сайта www.zdravenspravochnik.com.

Искания за изтриване и заличаване на конкретни коментари по усмотрение на рекламодателите няма да бъдат разглеждани.

Смарт Медиа Про ЕООД си запазва правото единствено да премахва коментари, съдържащи призив към насилие, вулгаризми, дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или други признаци.