в Болници, НЗОК
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: октомври 5, 2018
32282

Контактна информация

mbal-elin-pelin-logo

Основна информация

Болницата разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория. Извършва се високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура в областта на образната и функционална диагностика.

Болницата разполага със 70 легла.

Управител: д-р Мая Луканова
Главна медицинска сестра: Цветанка Георгиева
Главен счетоводител: Йонка Миланова

Основна дейност

Болницата осъществява следните лечебни дейности:

Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

– Вътрешни болести;
– Детски болести;
– Неврология;
– Физикална терапия и рехабилитация;
– Лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика;

Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

Мисия

да осигурява качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението; да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика; да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална … виж повече

Диагностично-консултативен блок

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.
Извършват се следните групи изследвания:
– Хематологични;
– Кръвосъсирване и фибринолиза;
– Клинично-химични;
– Урина;
– Ликворна диагностика;
– Високоспециализирани изследвания;
– Вирусологични, серологични и други изследвания.
Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.
Клинична лаборатория е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”
Началник лаборатория – д-р Кирилка Райкова
GSM:0884041936

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Отделението извършва:
-Конвенционални рентгенови изследвания;
-Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания.
-компютърно –томографско изследване/СКЕНЕР/
В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация.
Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.
Отделението по образна диагностика е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика”.
Началник отделение – д-р Валентин ИЛЧЕВ
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 251, 252
GSM : 0885809356

Стационарен блок

Вътрешно отделение
Разполага с 30 легла и интензивен сектор.
Отделението оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си.
Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания.
Вътрешно отделение е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести”.
Началник отделение –
Д-р Радослава ТЕОФИЛОВА – GSM: 0889634813
Ординатор –
Д-р Бранимир БОРИСОВ – GSM: 0884905467

Неврологично отделение
Приема за лечение и рехабилитация пациенти със следните заболявания:
– Исхемични мозъчно инсулти и консервативно лечение на мозъчни кръвоизливи;
– Възпалителни, обменно-недоимъчни, токсични, травматични, професионални заболявания на периферната и вегетативната нервна система;
– Паркинсонова болест;
– Епилепсия
– Множествена склероза;
– Мигрена и други видове главоболие;
– Болни, желаещи акупунктура и други традиционни видове лечения
Неврологично отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести”.
Началник отделение:
Д-р Димитър ДИМИТРОВ – GSM: 0884905648
Ординатор –
Д-р Татяна ГЕОРГИЕВА – GSM: 0885814789

Детско отделение
Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ.
Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.
Детско отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия”
Началник отделение –
Д-р Веселина СТОЕВА – GSM: 0884370956
Ординатор –
Д-р Валентина МЛАДЕНОВА – GSM: 0884370958

Физиотерапевтично отделение
Физиотерапевтичното отделение разполага с 10 легла и прилага най-съвременна техника и методи на лечение:
-Електролечение;
-Светлолечение;
-Лазертерапия;
-Акупунктура;
-Електросън;
-Индивидуални инхалации;
-Водолечение – басейн, вани, подводен душов масаж.
Отделението по физикална терапия и рехабилитационна медицина е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”
Д-р Мая ЛУКАНОВА – GSM: 0884371016

Аптека

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоляване на нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Диагностично-консултативния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Има изградена локална компютърна мрежа.
Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена поликита на болницата.
Аптеката има за цел да информира за разрешените за употреба лекарствени продукти и форми, за промени в номенклатурата, за синоними, аналози, за срокове на годност, настъпили промени в лекарствените форми, начина на съхранение, реда на предписване, временно липсващи и новополучени лекарствени продукти.
Управител аптека – м.ф. ТАТЯНА ТЕНЕВА
Пом. фармацевт – Павлина АТАНАСОВА
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 267

Административно-стопански блок

Състои се от:
– Икономическо и информационно звено
– Администрация;
– Счетоводство;
– Канцелария
Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.
Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.
Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.
Помощно обслужващи звена
Кухненски блок;
Паро-котелна станция;
Санитарен транспорт;
Стерилизационна.
Управител – Д-р Мая ЛУКАНОВА – тел.: 0725/ 601 52
Гл. счетоводител – Йонка МИЛАНОВА – тел.: 0725/ 601 56
Главна мед. сестра – Цветанка ГЕОРГИЕВА – тел.: 0725/ 601 54

УПРАВИТЕЛ

Д-р Мая ЛУКАНОВА
Завършва медицина във ВМИ Улан Батор – Монголия през 1976 – 1982
Специалност – ВМИ Улан Батор-Монголия ”Физиотерапия и рехабилитация” – 1989-1990 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
* “Акупунктура” в Първа клинична болница Улан Батор, Катедра на проф. Бадарчин
* “Здравен мениджмънт”.
От 1983-1989г. е ординатор в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1990 до 2002 г. Началник Физиотерапевтично отделение при “МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД

Управител на “МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД е от 13.06.2002 г.
Владее писмено и говоримо немски, английски, монголски и руски език