в Луковит, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: май 25, 2017
33721
logo-mbal-lykovit

Контактна информация

МБАЛ Луковит ЕООД заема важно място в здравеопазната система в област Ловеч.
Болницата е модерно лечебно заведение, което осигурява диагностично-консултативна и болнична помощ за над 22 хиляди население на територията на община Луковит и съседните общини.

МБАЛ Луковит ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, в която лекари с взаимодействие на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично медицинско обслужване на нуждаещите се. Повишава се качеството на живот на пациентите и чрез тях на техни близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

mbal-lykovit-sgrada

В болницата се осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живот у хора, при които то би могло устойчиво да се подобри чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, ако те не могат да се отстранят, или възможно намаляване страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или облекчат нейното протичане.

Основни цели:
– задоволяване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите;
– своевременност, достъпност и качество на медицинската дейност;
– осигуряване, укрепване и съхраняване на здравето на хората в продължение на целия им живот;
– намаляване разпространението на определени болести и облекчаване на страданието им

В момента болницата е със 100 легла – разпределени в пет отделения:
терапевтично,
неврологично,
хирургично,
детско,
акушеро-гинекологично.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Диагностично-консултативно звено

[spoiler title=“Диагностично-консултативно звено“ open=“0″ style=“2″]
Включва приемно-консултативни кабинети:
терапевтичен,
хирургичен,
акушеро-гинекологичен,
неврологичен,
педиатричен,
регистратура
информационно звено.

Медико-диагностични и медико-технически лаборатории

Клинична лаборатория е оборудвана с модерна и ефективна апаратура,
осигуряваща точни и възпроизводими резултати на извършваните анализи.
Лабораторията извършва:
биохимични,
хематологични,
кръвно-газови и
коагулометрични анализи.

Функционална и образна диагностика

Отделение по функционална и образна диагностика – извършва всички видове изследвания, свързани с доболничната и стационарната дейност, ултразвукова диагностика на корем и щитовидна жлеза; функционална диагностика на сърдечно-съдова и нервна система. Отделението разполага с:
компютърен томограф
мамограф за изследване на женска гърда.

Осъществяват се високоспециализирани диагностични изследвания – ехографска диагностика на коремни органи и повърхностни структури, изследване на централната и периферната нервна система.

Сектор по физиотерапия и рехабилитация – разполага с базови и технически възможности за рехабилитация на стационарнви и амбулаторни болни. Работи се по 5 клинични пътеки, свързани с лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферната нервна система, дихателната система, заболявания на сърдечно-съдовата система, родови травми, трудно зарастващи рани и периферни-съдови синдроми. Отделението разполага със специалист рехабилитатор с дългогодишен опит и добри професионални умения.

Стационарни отделения

1. Терапевтично отделение – 30 легла. Изградено е от 3 сектора – пулмологичен, ендокринологичен и кардиологичен сектор. Разполага с кабинет по неинвазивна и функционална диагностика, оборудван с ехокардиограф и велоергометър. Обслужват се пациенти по 17 клинични пътеки – декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години; остър миокарден инфаркт; нестабилна форма на ангина пекторис; остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност; заболявания на миокарда и перикарда; ритъмни и проводни нарушения, бронхопневмония и др.
2. Хирургично отделение – 21 легла. Има сектор по обща хирургия, ортопедия и травматология, и очен сектор. Оперативната работа е в пълен обем и разнообразие, както в областта на средната, така и в областта на голямата хирургия. Работи се и оперативна травматология и лапароскопска хирургия. Извършват се инструментални изследвания на горен интестициален тракт – гастроскопия, фибросколоноскопия, колоноскопия. Работи се по 50 клинични пътеки, включващи спешни състояния в областта на коремната, съдова и очна хирургия, травматология
В отделението има разкрит очен сектор, който разполага с операционна. Извършват се очни операции с лазер, използва съвременни методи за операции на старческа катаракта и глаукома. Работи по 7 клнични пътеки.
3. Операционни зали – Операционният блок включва хирургична операционна, акушеро-гинекологична операционна и очна операционна. Разполага със съвременна апаратура за извършване на операции в областта на коремната хирургия, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, очни операции с лазер и др.
4. САИЛ – разполага с 4 легла. В отделението се възстановяват и поддържат основните жизнени функции. Осъществява се 24 часово наблюдение на пациентите чрез високоспециализиран персонал и съвременна модерна апаратура – монитори, инфузионни помпи, дефибрилатор и др. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание. Разполага с централна кислородна.
5. Акушеро-гинекологично отделение – 15 легла. В отделението са обособени три сектора – родилен, сектор патологична бременност и гинекологичен. Отделението разполага с операционна зала, в която се извършват планови и спешни интервенции; родилна зала – оборудвана с фетален монитор, с който се контролира родовата дейност и сърдечната честота на плода; сектор за недоносени деца – оборудвана със съвременна апаратура (кувьоз, пулсуоксиметър и др.). За новородените в депресия се полагат особени грижи. Отделението работи по 12 клинични пътеки – грижи за новородено дете; раждане,преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания; интензивни грижи при бременност с реализиран риск и др.
6. Детско отделение – 15 легла. Отделението работи по 9 клинични пътеки –бронхиална астма под 18 годишна възраст, диагностика и лечение при инфекзиоцно-алергични заболявания на дихателната система, бронхопневмония и бронхиолит, остро протичащи чревни инфекции, диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама и др. Отделението е оборудвано със съвременна медицинска техника-инхалатор. Осигурява активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.
7. Неврологично отделение – 15легла. Работи по 10 клинични пътеки – диагностика – извършват се високоспециализирани изследвания на централната и периферната нервна система. Лечение на заболявания на централната и периферна нервна системи и техните усложнения. Разполага с кабинети по доплерова-сонографска диагностика, ЕЕГ и ЕМГ.

Болнична аптека

Болничната аптека в МБАЛ Луковит обслужва стационарно болни.
Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.

Административно-стопански блок

Професионализмът на лекарите и медицинските специалисти в МБАЛ Луковит гарантира висока ефективност и качество на лечение на пациентите.

Специалистът работи със НЗОК

В стратегически план е целесъобразно и рентабилно функционирането на съвременно лечебно заведение в района, което предлага пълен обем диагностично-лечебни мероприятия за здравно и рехабилитационно медицинско обезпечение на пазара за медицински услуги.