в София
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: май 25, 2017
35153
logo-prof-jeni-mileva

Контактна информация

АЛЕРГИЯ И АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ

АЛЕРГИЯ И АЛЕРГИЧНИ БОЛЕСТИ

Какво представлява алергията?

Алергията е състояние на променена и повишена чувствителност на организма към фактори на околната среда, които са безвредни за здравите хора. Това са домашният прах (и домашните микрокърлежи), тичинковият прашец на растенията, храните, космите, пърхота и слюнката на животните, плесените, лекарствата, някаи професионални дразнители и пр. Алергичната реакция води до увреждане на някои органи и системи – дихателни пътища, кожа и лигавици, храносмилателна система, сърдечно съдова система и пр.

Кои са най-честите алергични болести?

Най-честите прояви на алергията от страна на дихателната систма са алергичната храма, бронхиалната астма и до известна степен алергичния ларингит (основно при децата).

Алергичната хрема е най-честото алергично заболяване. Тя се среща средно в около 20% до 30% от населението на планетата.
Алергичната хрема бива сезонна (по време на цъфтежния сезон) и целогодишна.
В първия случай се касае за алергия към битови и професионални алргени, а във втория – към тичинков прашец. Две са неблагоприятните въздействия от появата на алергичната хрема: неприятни симптоми и нарушаване качеството на живот и създаване на благоприятни условия за поява на бронхиална астма.(БА).

БА е сериозно заболяване, от което боледуват между 350000 и 400000 българи. При навременна диагноза и своевременно започване на лечението БА може много добре да се контролира. Други чести алергични болести са атопичният дерматит (ендогенна екзема), уртикарията и отокът на Квинке, контактният дерматит, алергичният (анафилактичен) шок, серумната болест и др. В повечето случаи те се дължат на алергия към лекарства, храни (предимно в детската възраст), отрова на насекоми, химически вещества, метали и пр.

КОЙ ТРЯБВА ДА ЛЕКУВА АЛЕРГИЧНТЕ БОЛЕСТИ?

Първият лекар, при който отива болният, е обикновено общопрактикуващия лекар, който го насочва според възможностите на населеното място към съответните специалисти по белодробни болести, УНГ, дерматология, гастроентерология и пр. При съмнение за алергична болест консултацията с АЛЕРГОЛОГ е задължителна, тъй като в алергологичния кабинет се провеждат изследванията, с които се изясняват провокиращите фактори на болестта т.е. факторите, довели до появата на оплакванията. Изясняването на причинте, довели до болестта, дава по-големи възможности за лечение и по-добра прогноза.

проф.милева
ПРОФ. д-р. ЖЕНИ МИЛЕВААлергология / Вътрешни болести

ПРОФ. д-р. ЖЕНИ МИЛЕВА
Родена в гр. София, омъжена с един син.
Висше образование:
Медицина, Медицински факултет, София
Специалности:
Вътрешни болести, Алергология и Клинична биохимия.
Научни степени и звания:
Доктор по медицина (1970),
Доктор на науките (1988),
Доцент (1979),
Професор (1990)
Обучение по алергология и клинична имунология:
Полша (1975); Франция (1976)

Преподавателска дейност:
Обучение на студенти и лекции в курсовете по СДК по алергология, включително и авторски курсове.

Професионален опит и Научна работа

Професионален опит:


ОБ, гр. Кърджали – вътрешни б олести (1960-1963),
17 поликлиника, София – вътрешни болести (1963-1964),
Клиника по вътрешни болести, МФ, София –аспирант (1964 – 1966),
Катедра по алергология, МФ, София-научен сътруднек (1966 – 1979),
Началник на клиника по алергология (1979 – 2001),
Ръководител на Катедра по алергология (1990 – 2000).
Национален консултант по алергология от 1990 до 2001 година.

Научна работа:


Общо над 190, от които монографии и учебници – 20/7 под нейна редакция.
Издадени книги под нейна редакция и с нейно участие:
Хранителна алергия и псевдоалергия, под ред. Жени Милева, „Знание“ ЕООД, София, 2008;
Обща медицина – принципи и практика, наръчник за общопрактикуващи лекари, под ред. Жени Милева и Гео Нешев, Арсо, София, 2009.

Членство в организации

Българско научно дружество по алергология и клинична имунология,
Българско научно дружество по вътрешни болести,
Съюз на учените в България,
Асоциация “Астма” (инициатор и учредител),
Български лекарски съюз,
Европейска Академия по алергология и клинична имунология (EAACI),
Европейско респираторно дружество (ERS).

В алергологичния кабинет се извършват

Прегледи и консултации на болни с алергични заболявания и се изготвя стратегия за лечението им.

Кожно-алергични проби с алергени ( КАП). Това е класически и основен метод в диагностиката на алергичните болести. За тази цел кабинетът разполага с 35 поленови алергена за диагностика, 28 стандартни битови (включително 8 индивидуални плесенни алергени), 12 текстилни, 5 епиидермални, 3 инсектни и над 35 хранителни алергена. Изборът на необходимите алергени за диагностика при всеки един болен е индивидуален и съобразен със състоянието му. КАП се извършват с алергенни препарати, произведени в България , както и с алергени на фирмата Stallergenes (Франция)

Епикутанно тестуване със стоматологични материали (алергени от фирмата Chemotechnique Diagnostics – Швеция ) и други стандартни епикутанни алергенни препарати

Предоперативно тестуване с анестетици, миорелаксанти и аналгетици и назначаване на предоперативна антиалергична подготовка при рискови болни. Кабинетът разполага с пълен набор от препрати за обща анестезия, както и с 10 стоматологични анестетици.

Назначаване и провеждане на алергенна имунотерапия – АИТ (специфична хипосенсибилизация , алергенна ваксинация) с произведени в България алергенни препарати и с алергени от фирмата Stallergenes – Франция. АИТ се провежда парентерално (чрез подкожни инжекции по схема) и сублинквално (чрез накапване на алергенния екстракт под езика по схема).

Функционално изследване на дишането (ФИД) и бронхо-дилататорен тест (БДТ) за оценка на състоянието на дихателните пътища при болни с бронхиална астма и алергичен ринит . Изследванията се извършват с апарат Micro Medial Super Spiro, England.

Обучение на болните за извършване на ВЕД метрия и оценка на резултатите.Обучение на болните и тяхните близки за провеждане на лечението и самоконтрол на състоянието им.

Освен посочените по-горе дейности в кабинета се извършва и определне на специфичните IgE aнтитела в серум на пациентa (с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics), като алтернатива на КАП.

Изследване количеството на домашните микрокърлежи в прах от жилището на болния.

Провеждане на КАП с йод-контрастни вещества и назначване на антиалергична подготовка преди изследванто.
Извършване на КАП с антибиотици и други медикаменти и назначаване на антиалергична профилактика при провеждане на лечението с тях при рискови болни.

Резултатите от направените изследвания може да получите лично в кабинета, с писма по пощата или с E-mail.

Партньори

Диагнозата и диференциалната диагноза на алергичните болести е сложна и често трудна.

Ето защо тя изисква съвместните усилия на много специалисти. В ежедневната ни работа наши партньори са колегите от пулмологични, дерматологични, УНГ, кардиологични, ендокринологични и гастроентерологични клиники и кабинети, както и алерголози от цялата страна.

Диагнозата и лечението на алергичните болести изисква широка гама параклинични изследвания, както и своевременно осигуряване на най-подходящите лекарства, за което ни помагат:

Лаборатория CIBALAB , София, ул. “Люлин планина” № 31, тел. 952 31 43, 953 34 85, 0889 437 403, www.cibalab.com

КАНДИЛАРОВ, медико-диагностична лаборатория, ул.”Бузлуджа” № 64, тел. 952 21 36
факс 953 05 18, e-mail: lab_kandilarov@fintech.bg

НЦЗПБ, Лаборатория по алергия, бул.”Я. Сакъзов” 26, тел.