в Болници, НЗОК
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: февруари 7, 2019
38048

УМБАЛ Света Марина - Варна
[column size=“1-2″ last=“0″ style=“0″] УМБАЛ Света Марина - Варна[/column] [column size=“1-2″ last=“1″ style=“0″]  гр. Варна, бул. Хр. Смирненски №1

 052 302 851 до 855

  officeub(@)mail.bg
[/column] УМБАЛ Света Марина - Варна

Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

е правоприемник на Варненска университетска болница.
Тя е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.

[spoiler title=“Уникални услуги“ style=“2″]

Уникални за региона на Североизточна България по профила и специализацията на дейността си са клиниките по:


• Кардиохируругия (операции за байпас, клапно протезиране, вродени сърдечни пороци, дисекираща аневризма)
• Интервенционална кардиология
• Гама-камера
• Детска онкохематология
• Лъчелечение при всички онкологични и неонкологични заболявания с показания за провеждане на лъчетерапия, възможност за приложение на всички съвременни и високопрецизни техники на облъчване: JMRT, VMAT, SRS, SBRT, IGRT
• Детска ендокринология
• Детска пулмология и алергология
• Детска психиатрия
• Наркология
• Геронтопсихиатрия
• Психосоматика
• Медицина на съня
• Лаборатория по имунология
• Медико-генетична консултация и диагностика
• Неврохирургия
• Ортопедия и травматология
• Орална и лицево – челюстна хирурги
• Лабораторно молекулярна патология
• Център по редки болести
• Център по пулмонална хипертония
• Трансплантации
[/spoiler] [note color=“#4884bc“] Работа по клинични пътеки:


МБАЛ “Света Марина” ЕАД – Варна има сключен договор с РЗОК за 247 клинични пътеки (изключение са само акушеро-гинекологични и ортопедични заболявания и изгаряния).
[/note] [spoiler title=“Уникална апаратура“ style=“2″] Лечебното заведение е оборудвано с най-модерна апаратура, позволяваща съвремена диагностика и лечение. Тя включва:


• 2 линейни ускорителя от висок клас – последно поколение; 3ти с възможност за радиохирургия
• Циклотрон – единствен в България
• PET-CT скенер
• 128-срезов компютърен томограф с висока резолюция, 4D
• Роботизирана система за приготвяне на индивидуални дози – цитостатици
• 2D и 3D лапароскопска апаратура
• Ядрено-магнитен резонанс – 1,5 Tz; 3 Tz
• Остеометър за цяло тяло с висока резолюция – единствен в България
• Доплер-ехограф от последно поколение
• Две ангиографски лаборатории към Клиниките по кардиология и неврология
• Дигитален скенер за хистологични препарати с висок капацитет – 400 препарата на зареждане, осигуряващ електронен образ, позволяващ дистанционни достъп и консултации. Образът позволява и морфометрично обработване и дълготрайно архивиране.
• Доплер-ехограф от последно поколение с възможност за стейн еластография
• Лаборатория по транслационна медицина
[/spoiler] [box title=“Управление на качеството“ color=“#4884bc“] Постигането на високо качество е една от главните цели на лечебното заведение. Доказателство за това е сертифицирането на МБАЛ “Св.Марина” ЕАД – Варна съгласно изискванията и стандартите за управление на качеството на Европейската фондация по управление на качеството (EFQM – European Foundation of Quality Management), което се прави за първи път в България.

След придобиването на второ ниво, болницата кандидатства за следващото ниво на признание. Цялостната дейност се проследява и контролира от интегрирана болнична информационна система, която обхваща всички болнични структури.
[/box] Условия за пациентите
Повечето болнични стаи са с две легла. Обособени са и самостоятелни VIP стаи. Всяка стая има самостоятелна баня и тоалетна, климатик, кабелна телевизия, и всички видове медицнски инсталации.

[spoiler title=“Диагностично-консултативен блок“ style=“2″] Болницата разполага с модерен диагностичен комплекс, към който са разкрити приемни и консултативни кабинети, централна клинична лаборатория, високоспециализирани медико-диагностични лаборатории, клиника по образна диагностика, клиника по обща и клинична патология и по съдебна медицина. В него се извършват:


• Висококачествена образна диагностика с модерна апаратура вкл.изотопни изследвания;
• Високотехнологични лаборатории по микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания (вкл. ДНК – анализ) и медицинска генетика;
• Инвазивни изследвания на всички органи и системи, вкл. инвазивна и интервенционална кардиология, пулмология, неврология и ендокринология;
• Ендоскопски диагностични и лечебни процедури, вкл. Nd-YAG лазер терапия на доброкачествени и злокачествени новообразувания;
• Мониториране на лекарствени средства;
• Превантивни центрове за лечение на социално значими заболявания;
• Рехабилитационни програми и физикална терапия;
• Скринингови изследвания.
[/spoiler] [spoiler title=“Лечебни структури“ style=“2″] Терапевтични клиники


 • Клиника по гастроентерология
 • Клиника по ендокринология и болести на обмяната
 • Клиника по вътрешни болести
 • Клиника по пневмология и фтизиатрия
 • Клиника по физикална и рехабилитационна медицина
 • Клиника по ревматология
 • Клиника по клинична хематология
 • Първа клиника по нервни болести
 • Втора клиника по нервни болести
 • Първа клиника по кардиология с ИКО
 • Клиника по нефрология
 • Клиника по медицинска онкология
 • Втора клиника по кардиология

Детски клиники


 • Детска клиника по клинична хематология и онкология
 • Първа детска клиника с ДОИЛНН
 • Втора детска клиника

Хирургични клиники


 • Клиника по неврохирургия
 • Клиника по съдова хирургия
 • Клиника по Урология
 • Клиника по гръдна хирургия
 • Отделение по ортопедия и травматология
 • Клиника по анестезиология и интензивно лечение
 • Клиника по Кардиохирургия
 • Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология (УНГ)
 • Първа клиника по хирургия
 • Клиника по лицево-челюстна хирургия
 • Втора клиника по хирургия

Психиатрични клиники


 • Първа психиатрична клиника
 • Втора психиатрична клиника
 • Трета психиатрична клиника за лечение на психози /психични разтройства/ в старческа възраст
 • Четвърта клиника по детско – юношеска психиатрия

Инфекциозни клиники


 • Първа клиника по инфекциозни болести
 • Втора клиника по инфекциозни болести
 • Отделение по кожни болести и венерология
[/spoiler] [note color=“#fff“]

Информация за контакти

Разположение на болничните бази:
Терапевтични, хирургични, неврологични, детски и психиатрични клиники:
базата на бул. “Хр.Смирненски” 1
Инфекциозни клиники:
на базата на МБАЛ “Св.Анна” АД

За контакти:
Адрес: гр. Варна 9010, Бул. “Хр. Смирненски” 1
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД
тел: 052/30-28-51 (до 55) – централа (с оператор)
факс: 052/30-28-74 (секретариат на Изпълнителния директор)
e-mail:
officeub@mail.bg
web:
www.svetamarina.com

За приемане на пациенти болницата работи на денонощен режим на спешност:

„Спешно отделение – възрастни“ –  052/978-205 или 978-392
„Спешно отделение – деца“ –   052/978-375
Дейност „Инфекциозни болести“ – 052/978706

Деловодство: 052/978-369
[/note] УМБАЛ Света Марина - Варна

Вижте по-голяма карта
УМБАЛ Света Марина - Варна