в Полезно, Специалисти
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 1 - Рейтинг: 5,00 от 5)
Loading...
Последно обновяване: април 11, 2020
31108
Надежда Витанова - Специалист психиатър, психотерапевт гр. Варна, ул. Иван Драсов № 10
0897 630 766
mar._hristova(@)abv.bg
https://zdravenspravochnik.com/?p=12210

Венета Христова по образование е магистър Психолог.
Дипломиран психотерапевт по Позитивна психотерапия.
Дипломиран Психодрама терапевт, Социометрия и Групова терапия.

[box title=“Професионален обхват“ color=“#01a05f“]

• Психологическо консултиране
• Индивидуална и групова психотерапия
• Детско-юношеска психотерапия
• Фамилна психотерапия
• Aрт терапевтични ателиета за деца и възрастни

Специални интереси:
• Групова терапия – ръководене на групи за бъдещи, млади и самотни родители
• Фамилна психотерапия.
[/box]

венета христова Positum

[note color=“cccccc“]ДЕЙНОСТИ В POSITUM

[spoiler title=“Психотерапия“ open=“0″ style=“2″] Психотерапията е процес на целенасочена работа за преодоляване на емоционалното и психологическо страдание на личността. Психотерапевтичната работа се планира още в етапа на първите консултации със специалист, където отчасти става ясна и индивидуалната проблематика. Договорът /по-скоро устен/ между терапевта и клиента става основната рамка, в която се движи процесът на психотерапия.
Психотерапия е лечение чрез взаимодейстие със специалист-психотерапевт, който е обучен да слуша и мисли откликвайки предимно на емоционалните потребности на клиента. В хода на терапията човек е в състояние постепенно да преосмисли и да види по нов начин съществени аспекти от своя живот, като близостта и общуването, професионалната си реализация, начинът, по който възприема себе си и реалността в неговото актуално ежедневие, и да научи повече за своите истински желания, и потребности, да допълни, и обогати представите си за самия себе си, и заобикалящия го свят. Целта е постепенно да се достигне до едно по-дълбоко разбиране за нашето поведение и мотивация, как те са се оформили като такива, за какво са ни помагали, какви психологически затруднения предизвикват сега и какви варианти за промяната им биха могли да се изградят в процеса на психотерапия.
Психотерапията е процес и като такъв изисква по-сериозен ангажимент от страна на клиента и терапевта за да бъдат постигнати целите, които двамата са си поставили. Условното разграничение, което може да бъде направено е краткосрочна и дългосрочна психотерапия. За краткосрочна терапия говорим, когато се планират до около 20 сесии /или около 5-6 месеца/ за постигане на поставените цели. Дългосрочната психотерапия може многократно да надвиши рамката на краткосрочната.
Естествено е при едната и при другата целите, които се поставят да са различни. При краткосрочната терапия целите са по-скоро да се живее по-добре въпреки затрудненията, като за това се използват ресурсите, които до този момент са библи на заден план. Дългосрочната психотерапия е свързана със задълбочено изследване на причините в динамика, тяхното разбиране и осъзнаване, което води след себе си и до неизбежни промени в начина на живот – мислене, преживяване, взаимоотношения с другите и себе си и т.н., което от своя страна променя и актуалната проблематика и свързаното с нея страдание.[/spoiler] [spoiler title=“Ателиета за деца“ open=“0″ style=“2″]

Психотерапевтичните ателиета имат основна цел да предоставят на децата пространство да изразят чрез методите на различни арт техники и изкуството, своите емоции и преживявания. Децата не са способни така добре да вербализират със средствата на речта собствените си преживявания, страхове, нужди и това прави арт-ателиетата полезни помощници при работата с деца помагайки им да изразат всичко онова, което трябва да бъде изразено, но което надхвърля способността им да го изкажат.

В ателиетата се случват няколко важни неща:

  • по-обширна психотерапевтична диагностика на детската проблематика;
  • използване на средствата на изкуството за развитие на потенциала и ресурсите в децата, които „дремят“ в тях;
  • пространство, където да експериментират и въвеждат собствените си граници, благодарение на преживелищният си опит;

Играта е една от формите, чрез които децата могат да интегрират различни вътрешни конструкти – себеизразяване, спазване на рамки и правила, норми на социално общуване.
Успоредно при работа с децата в ателиета се работи и с техните родители. Това е наложително, тъй като детето чрез своята проблематика обикновено е изразител на проблем в семейната система. Ако тя на свой ред не претърпи необходимата градивна промяна, детето много бързо се „приютява“ в старата си проблематика.[/spoiler] [/note]

Стаж: 7 години. –

  • Работа с деца в риск, в институции, с увреждания;
  • Консултиране и психотерапия на деца и семейства;
  • Ко – водещ на група за себепознание, Частна практика.

Месторабота: Психотерапевтична практика POSITUM


Вижте по-голяма карта