0

Център за психично здраве – Проф. Н.Шипковенски

ЦПЗ “проф. Н. Шипковенски” ЕООД изпълнява функции на лечебно заведение за Област СОФИЯ-ГРАД, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебната дейност, издадено от Министерство на [...]