в Полезно, Специалисти
Все още няма рейтинг!
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично
Бъдете първият, който ще остави оценката си
Loading...
Последно обновяване: април 12, 2020
31939
Проф. Д-р Ангелина Киселова - дентална медицина - София г. София, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, етаж 1, кабинет 143 (Факултет по дентална медицина)
02 952 28 18 | 0888 831 077
prof_kisselova@yahoo.com
http://fdm.mu-sofia.bg

kiselovaПроф. Киселова е международно утвърден специалист по орална медицина, орална патология и дентална клинична алергология. Консултант на Диамед София в тези области.

Проф. Киселова е завършила Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в гр. София през 1970 г., след което специализира в различни области на денталната медицина и придобива специалностите: „Терапевтична стоматология”, „Пародонтология и ЗОЛ”, „Кариесология и ендодонтия”, „Обща дентална медицина”, „Дентална клинична алергология”, „Здравен мениджмънт”.

От 2004 г. е професор във Факултета по дентална медицина, МУ – София, а от 2012 г. е ръководител на катедра „Образна и орална диагностика”, национален консултант е по „Дентална клинична алергология”.

[box title=“Признати специалности по:“ color=“#21a3b9″]
 • Оперативно зъболечение и ендодонтия
 • Пародонтология и ЗОЛ
 • Обща дентална медицина
 • Дентална клинична алергология
 • Здравен мениджмънт
[/box]

Автор и съавтор е на 10 учебника в областта на оралната медицина и денталната клинична алергология и на над 450 научни статии у нас и в чужбина.

[spoiler title=“Образование и професионален път“ open=“0″ style=“2″] 1970 г. – Висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, ВМИ – София

1981 г. – Защита на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „кмн” на тема: „Огнищно действащи фактори в зъбночелюстната система при деца и юноши, на територията на град Русе“.

1991 г. – ст. н.с., II ст. в НИХВИ.

1998 г. – Доцент към катедра „Терапевтична стоматология”, Стоматологичен факултет – София.

2000 г. – Защита на дисертация за присъждане научна степен “дмн” на тема “Стоматогенни полета на смущение при някои хронични заболявания на организма”.

2004 г. – Професор към катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина – София.

2010 г. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика” на ФДМ към МУ – София
[/spoiler] [spoiler title=“Преподавателска дейност“ open=“0″ style=“2″]

Лекционни курсове:

 • Обучение на студенти – основен курс по клиничните дисциплини „Орална патология” за студенти 3-ти курс и „Дентална клинична алергология” за студенти 4-ти курс, както и СИД „Орална медицина” и „Дентална алергология и огнищна диагностика”
 • Обучение на докторанти
 • Обучение на специализанти по основна специалност „Дентална клинична алергология”, за магистри- лекари по дентална медицина.
 • Специализирани курсове по дентална клинична алергология и орална патология за лекари по дентална медицина от страната.
 • Постоянен лектор към БЗС по програма „Непрекъснато следдипломно обучение”, за лекари по дентална медицина от страната.

1999 – до момента – Член на Академичния съвет към МУ – София.
2004 – до момента – Научно ръководство на 10 докторанта, от които 8 са получили образователната и научна степен „доктор по медицина“ и двама хабилитирани.
2008 – до момента – Ръководство на специализанти – 8 души, от които 6 са получили специалност по Дентална клинична алергология и двама са в процес на специализация
[/spoiler] [spoiler title=“Научна дейност и трудове:“ open=“0″ style=“2″]

 • Общ брой публикации у нас и в чужбина – 468
 • Научни изяви у нас и в чужбина – 265
 • Авторство и съавторство в монографии и учебници – 9

1.Киселова-Янева, А., „Стоматологична алергология и огнищна диагностика“, С., 2002г.
2. Петрунов, Б., А. Киселова-Янева, В. Димитров., „Клинична имунология, клинична алергология, дентална клинична алергология“ – учебник. С., 2008.
3. Кръстев, З., А. Киселова-Янева, Р. Коларов, „Орална медицина“ – учебник, С, 2009.
4. Кръстева, А., А.Киселова-Янева, Б. Гирова, Вл. Панов, Ад. Кръстева, Ан. Бобева. Под редакцията на. З. Кръстев, „Орални лезии“, С. 2011.
5. Book title: Acute Phase Protein / Book 2″, ISBN 978-953-307-586-0 – А. Krasteva, A. Kisselova Chapter title: Salivary Acute Phase Proteins as Biomarkers in Oral and Systemic Diseases, Изд. In Teach 2011
6. Book title: Hemodialysis. Different aspects, ISBN 978-953-307-315-6- M. Dencheva, A. Kisselova, А. Krasteva, Ts. Georgieva, Il. Stoeva, T. Bolyarova. Chapter title: Focal Dental Diagnostic in Patients with Replaced Renal Function- One New Method in Dentistry, Изд. In Teach 2011.
[/spoiler]