Д-р Емилия Апостолова – Специалист ендокринолог – Смолян

Д-р Емилия Апостолова е родена на 01.07.1956 г. в гр. Девин. Завършила е медицина в МУ-Пловдив.