Д-р Лиляна Радева – Специалист кардиолог – Пирдоп

Д-р Лиляна Радева работи в Кардиологичен кабинет на Медицински център 1 – Пирдоп.