Д-р Детелин Димов – Специалист кардиолог – Шумен

Д-р Димов е кардиолог с високоспециализирани медицински дейности: ехокардиография и сърдечно-съдов тест с натоварване.