Д-р Антония Димова Барбукова – Офталмолог

Като специалист офталмолог Д-р Барбукова извършва оперативно лечение на катаракта и глаукома, както и лечение на заболявания на очно дъно (включително лазерна хирургия).

Д-р Албена Ангелова – Офталмолог Русе

Д-р Антоанета Ламбева – Специалист очни болести – Русе

Проф. д-р Валентина Златева – Специалист офталмолог

Офталмологичен кабинет Д-р Стела Шаханова-Маркова – Специалист очни болести

Д-р Георги Дачев – Специалист очни болести – Хасково