в Варна
БезполезноЛошоДоброМного ДоброОтлично (Гласували 6 - Рейтинг: 4,33 от 5)
Loading...
Последно обновяване: септември 5, 2017
32829
logo-nevrolog-deleva

Контактна информация

Проф. д-р Надежда Делева е специалист по нервни болести и невронауки.

11072536_946309712059128_5567781932596114389_o
Проф. Д-р Надежда ДелеваНевролог

Завършила е висшето си образование във ВМИ-Варна. През 1983г. е Кандидат на медицинските науки за дисертационен труд на тема „Менингеални тумори- ултраструктура и белези на злокачественост“.
Старши научен сътрудник втора степен придобива през 1991г. През 1995г. придобива степен Доцент а през 2011г придобива степен Професор.

Призната специалност по неврология – Диплом № 17279 / 10. 06. 1976

Дългогодишен републикански консултант по неврология за Североизточна България.

Проф. д-р Надежда Делева е дългогодишен ръководител на Катедрата по нервни болести към Медицинския университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна и началник на Първа клиника по нервни болести към МБАЛ „Света Марина“.

Има и частен кабинет за прегледи и консултации. Кабинетът е лесно достъпен, с отделен вход, на приземен етаж, без стъпала. Час за посещение в удобно за Вас време можете да запишете на телефон 0988 35 19 68.

Проф. д-р Делева създава условия и въвежда в ежедневната клинична практика съвместно с лабораторията по Изотопна диагностика:

  • Изотопни методи- СПЕКТ и ПЕТ в диагностиката на Паркинсонова болест
  • Болест на Алцхаймер и мозъчни тумори
  • Показания и организация на МРТ – изследвания
  • Невропсихологично изследване
  • Експертни скали за преценка степента на инвалидизация при множествена склероза
  • Критерии за диагноза при МС
  • Вътрешни правила за диагностично и лечебно поведение, съобразени с националните консенсусни материали и препоръките на EFNS
  • Съвременно имуномодулиращо лечение на множествената склероза в гр. Варна и региона
  • Съвременни терапевтични схеми и медикаменти в целия спектър неврологични заболявания
  • Компютърна техника и методи за усъвършенстване на информационните процеси, екипен принцип, нови методи в невроофталмологичната дейност и европейски стандарти на работа на средния медицински персонал чрез разработване на проекти и участие в национални и международни обучителни програми
ПУБЛИКАЦИИ И ЧЛЕНСТВА

​Проф. Делева е самостоятелен автор на 2 монографии:
– „Подходи в изследването на езиковите функции при мозъчни увреждания” и „Ултраструктура на менингиомите.
Тя е редактор и съавтор в монографията „Тумори на главния мозък.
Патологоанатомичен атлас”, в която е съхранена специфична текстуална и фотографска информация, в опит за запълване на липсващото звено в изграждането на базисни познания в областта на невроонкологията и специално на мозъчните тумори, участва със собствен илюстративен материал и в изданието на издателство „Народна просвета”от 1984г „Атлас – клетка и тъкани”.
Участва в превода от френски език на българското издание от 1994г „Спешна медицина”на „Urgences Medicales”, ed. Med. et Hyg. Geneve.1991.Тя е съавтор и в 6 учебника по Неврология.
Интереси: невроонкология (клинична невроонкология, невроморфология-ултраструктурна и макроскопска характеристика), невролингвистика, невроофталмология, неврорадиология, деменции, двигателни нарушения, обща неврология, невроинфекции, множествена склероза, болест на Паркинсон, епилепсия, мозъчносъдови заболявания.

Лектор на Национални и Регионални конференции, ръководител на научен проект на МУ – Варна и участник в международни научни проекти в областта на невроонкологията и на деменциите.

Член е на комисии за държавен изпит за специалност „Нервни болести” и „Обща медицина”, на УС на Българското научно дружество по неврология и на „Асоциация множествена склероза”;
учредител и председател на Българска Асоциация Невроонкология, член и представител за България в Научния съвет по невроонкология на Европейската федерация на неврологичните асоциации, EFNS, член на Европейската асоциация по невроонкология EANO., на Българските дружества по главоболие, по двигателни нарушения, против епилепсия, на Съюза на учените в България, на инициативните и експертните съвети на Националните консенсусни конференции от 2000 г., на редакционните колегии на списанията „Българска неврология” и „Неврология, психиатрия и неврохирургия”, на СНС по неврология и психиатрия към ВАК.

Главен изследовател на редица международни клинико-фармакологични проучвания областта на лечението на неврологичните заболявания.