Проф. Д-р Надежда Делева – Невролог

Завършила е висшето си образование във ВМИ-Варна. През 1983г. е Кандидат на медицинските науки за дисертационен труд на тема „Менингеални тумори- ултраструктура и белези на злокачественост“.

Неврорехабилитатор – Д-р Лариса Куртелова

Д-р Лариса Куртелова е специалист по неврорехабилитация, физикална и рехабилитационна медецина.

Д-р Димитър Попстоев – Неврология и нервни болести – Сандански

Доц. д-р Петя Минева д.м. – Невролог – Стара Загора

Д-р Милвена Коева – Специалист невролог – Пловдив

Диагностицира и лекува болни с мозъчен инсулт, автоимунни заболявания на нервната система, полиневропатии с различна етиология, дискови хернии и радикулити, следтравматични увреждания на нервната [...]

Акад. Проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н. – Невролог – София

Академик Проф. Д-р Екатерина Титянова, д.м.н. има богат клиничен, професионален, научно-организационен и административен опит като невролог.

Защитен: Д-р Соня Дачева – Специалист детски болести, детска невролог – Плевен

Няма откъс, защото публикацията е защитена.

Страници 1 от 3