Д-р Петя Стефанова – Специалист кардиолог

Д-р Петя Стефанова е завършила ВМИ Плевен през 1994г. обща медицина.. През 2004 г. придобива специалност Вътрешни болести а три години по – късно (2007г.) втора специалност Кардиология

Проф. д-р Анна Кънева – Специалист детска кардиология

Доц. д-р Анна Кънева е детски кардиолог в София, началник на Клиника по педиатрия и детска кардиология в Национална кардиологична болница.

Д-р Валентина Ташева – Специалист кардиолог

Д-р Милена Димитрова – Специалист кардиолог – София

Проф. д-р Стефан Денчев – Специалист кардиолог

Проф. д-р Стефан Денчев, дм е началник на Клинака по кардиология ПРОФ. КОНСТАНТИН ЧИЛОВ към УМБАЛ Александровска. Неговите тесни квалификации са по инвазивна кардиология, електрофизиология и [...]

Д-р Борислав Ацев д. м. – Специалист кардиолог, функционална диагностика

Д-р Борислав Ацев е със специалности по Вътрешни болести, Кардиология, Инвазивна Кардиология.

Д-р Галина Пенчева-Георгиева – Специалист кардиология